Tiedote

14.3.2017

Tiedote

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (HE 336/2014) astui voimaan keväällä 2015. Lain mukaan rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Rakennuksissa, joiden suunnittelusta ja/tai rakentamisesta on vastannut toisistaan tai runkotoimittajasta riippuvainen taho, on rakenteellinen turvallisuus arvioitava kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaan tulosta.

Hubertusseura ry on suorittanut lain vaatiman teräsrakenteisia halleja koskevan rakenteiden tarkastuksen Hubertusseura ry:n maneesirakennukselle loppuvuodesta 2016. Tarkastuksen raportti on valmistunut 20.2.2017.  

Saadun raportin mukaan, tarkastuksessa havaittiin rakenteellisia puutteita, jotka on korjattava vuoden 2017 aikana. Välitöntä vaaraa ei kuitenkaan ole ja Hubertusseura ry on saanut ohjeet toimenpiteistä ennen maneesin rakenteiden korjaamista. Tarkastuksen yhteydessä on oltu yhteydessä myös Lappeenrannan kaupungin rakennustarkastukseen.

Hubertusseura ry saa korjaussuunnitelman viikolla 8, jonka jälkeen ryhdymme viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin. Samoin Hubertusseura ry noudattaa annettuja ohjeita katon kuormituksen osalta .

 

Hubertusseura ry:n hallitus